Bankközi Klíring Rendszer

A GIRO Zrt. által működtetett Bankközi Klíring Rendszer (BKR) a belföldi forint átutalások és beszedések bankközi elszámolását végző fizetési rendszer. A BKR közvetlen résztvevői (Klíringtagok) és közvetett résztvevői (Klíringtagok levelezettjei) a belföldi pénzforgalmi szolgáltatók. A GIRO Zrt. kizárólag a BKR közvetlen résztvevőivel áll szerződéses kapcsolatban. A BKR – a háttérben három központi elszámolási rendszerrel – három elszámolási módban működik. Az éjszakai elszámolási módot az InterGIRO1 (IG1) rendszer, a napközbeni többször elszámolást az InterGIRO2 (IG2) rendszer, az azonnali elszámolási módot a GIROInstant rendszer biztosítja. A három elszámolási rendszer között nincs átjárás. Az IG1 rendszer BKR szabványnak, az IG2 és a GIROInstant rendszer ISO20022 (UNIFI) szabványnak megfelelő megbízásokat dolgoz fel.

CSATLAKOZÁS FOLYAMATA A BKR-HEZ

A Bankközi Klíring Rendszerhez (BKR) történő csatlakozás módját, szigorú feltételrendszerét – technikai, működtetési követelményeit – a GIRO Zrt. hatályos BKR Üzletszabályzata, valamint hatályos szerződései és azok mellékletei határozzák meg.

A BKR-hez történő csatlakozás feltételei részvételi szintenként kerülnek meghatározásra. Az azonos részvételi szinthez azonos követelmények kerültek előírásra. A BKR-ben a jogszabályi előírások alapján három részvételi szintet különböztetünk meg: közvetlen résztvevő, közvetett résztvevő és a közvetlen benyújtó.

1. Közvetlen résztvevő (Klíringtag) az az intézmény lehet, amelyet a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény Intézményként nevesít.

A közvetlen részvétel technikai feltételei:
a) MNB által vezetett forint bankszámla és közvetlen VIBER tagság,
b) csatlakozási díj megfizetése,
c) tesztelési forgatókönyvekben előírt sikeres tesztek végrehajtása,
d) BKR Üzletszabályzat 4. számú függeléke szerinti biztonsági előírások teljesítése, az erről szóló nyilatkozat benyújtása,
e) redundáns GIROHáló végpont,
f) GIROLock szolgáltatás igénybevétele,
g) részvétel BKR oktatatáson,
h) GIROnline szolgáltatás igénybevétele.

Az Intézmény képviselői a csatlakozási szándék bejelentését követően külön okiratba foglalt titoktartási szerződést kötnek a GIRO Zrt.-vel, majd a szükséges iratok benyújtását követően Csatlakozási szerződés megkötésére kerül sor. Az Intézmény az elszámolásforgalmi szolgáltatás adatátvitelét biztosító GIROHáló Szolgáltatási Szerződést, a biztonságos adatátvitelt támogató GIROLock Szolgáltatási Szerződést, valamint az elektronikus kommunikációt elősegítő GIROnline Szolgáltatási Szerződést köt.

A csatlakozási feltételek teljesülése esetén az Intézmény és a GIRO Zrt. Elszámolásforgalmi Szerződést köt. Az Elszámolásforgalmi Szerződés hatályba lépésének napján az Intézmény teljes jogú Klíringtaggá válik, de a BKR-ben történő forgalmazási lehetősége csak az MNB által meghatározott időpontban, a Hitelesítő Táblában történő rögzítés hatályba lépésével, azonnali elszámolási módban ezen felül az első fedezetbiztosítás megtörténtét követően nyílik meg.

2. Közvetett résztvevő: Az a Résztvevő, amelynek fizetési forgalma a fizetési rendszerben egy Közvetlen Résztvevőnél vezetett fizetési számláján bonyolódik. A Közvetett Résztvevő nem áll szerződéses jogviszonyban a GIRO Zrt.-vel, jogait és kötelezettségeit a Közvetlen Résztvevővel kötött szerződése tartalmazza.

3. Közvetlen benyújtói státusz megszerzésének előfeltétele, hogy a csatlakozó intézmény:

  • gazdálkodó szervezet, vagy
  • az Államháztartási törvény hatálya alá tartozó költségvetési szerv, vagy egyéb szervezet legyen, amely valamely Klíringtag számlavezetett ügyfele, továbbá számlavezetője által kiadott, a BKR-hez történő közvetlen csatlakozási engedéllyel rendelkezik.

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a Közvetlen Benyújtó csatlakozása minimum 3 hét alatt hajtható végre.

Igénybevételi szándékával, kérdéseivel kérjük, keresse kollégánkat az info@mail.giro.hu e-mail címen, vagy a bővebb információ érdekében tekintse át a szolgáltatás üzletszabályzatát.

Kapcsolódó dokumentumok

BKR Üzletszabályzata 2024.01.01.

Érvényesség kezdete: 2023-12-31

BKR Díjszabályzata 2024.01.01.

Érvényesség kezdete: 2023-12-31

BKR Üzletszabályzatának 25-29. mellékletei 2024.01.01.

Érvényesség kezdete: 2023-12-31

BKR kiegészítő és kapcsolódó szolgáltatásai irányadó díjai 2022.09.30.

Érvényesség kezdete: 2022-09-12

Az éjszakai elszámolás során elszámolt tranzakciók visszakeresése igénybejelentés

A napközbeni többszöri elszámolás során elszámolt tranzakciók visszakeresése igénybejelentés

Igénybejelentés a felhatalmazások visszakeresésére

Az azonnali elszámolás során elszámolt tranzakciók visszakeresése igénybejelentés

Igénybejelentés fizetési kérelem tranzakciók visszakeresésére

BKR igénybejelentés a GIROHálón kiküldött IG1 állományok újraküldésére

BKR igénybejelentés a GIROHálón kiküldött IG2 állományok újraküldésére

Csoportos beszedői bejelentő formanyomtatvány (UGIRO Katalógusba)

Kitöltési útmutató a beszedői és banki nyomtatványhoz

Banki bejelentő formanyomtatvány (UGIRO Katalógusba)

SEPA beszedő bejelentő

Központi tartalék klíringvégpont megrendelés

Adatlap 2003. évi XXIII. tv. alapján

Megrendelőlap BKR Statisztikai Adatszolgáltatáshoz

Megrendelőlap BKR Eseti Statisztikai Adatszolgáltatáshoz

BKR tranzakciók számának és értékének alakulása 2000-2024.

Kapcsolat