BKR GYIK

Hogyan kell a csoportos beszedőket bejelenteni az UGIRO Katalógusba?

A beszedő számlavezető bankja kitölti a „Csoportos fizetési megbízások – Központi nyilvántartás – Beszedő adatai” c. űrlapot és elküldi a GIRO Zrt.-be. + Kitöltési útmutató link + GIROnline hivatkozás

Hogyan kell a csoportos banki szerepeket bejelenteni az UGIRO Katalógusba?

A bank kitölti a „Csoportos fizetési megbízások – Központi nyilvántartás – Bank adatai” c. űrlapot és elküldi a GIRO Zrt.-be. + Kitöltési útmutató link + GIROnline hivatkozás

Mi a teendő, ha a bank a korábban bejelentett beszedőt töröltetni akarja?

A bank írásban közli a GIRO Zrt.-vel, hogy a megadott azonosítóval és névvel rendelkező beszedő csoportos beszedési megbízásait a továbbiakban nem fogja közvetíteni. Amennyiben a bank volt a beszedő felhatalmazás közvetítő bankja, nyilatkoznia kell arról, hogy a felhatalmazás üzenetek közvetítését folytatja-e, vagy pedig annak a törlését is kéri. + Csoportos beszedő űrlap link + Kitöltési útmutató + GIROnline hivatkozás

Mi a teendő, ha a bejelentett beszedő adatai módosulnak?

A bank írásban közli a GIRO Zrt.-vel a megadott azonosítóval és névvel rendelkező beszedő megváltozott adatait. + Csoportos beszedő űrlap link + Kitöltési útmutató + GIROnline hivatkozás

Mit kell tenni, ha a beszedő felhatalmazás közvetítő bankja változik?

A felhatalmazás közvetítéséről lemondó (régi) banknak és a felhatalmazás üzenetek közvetítését vállaló (új) banknak írásban kell szándékát közölnie a GIRO Zrt.-vel. + Csoportos beszedő űrlap link + Kitöltési útmutató + GIROnline hivatkozás

Mit kell a beszedő bejelentő űrlap „Egyéb közlendők” rovatába írni?

Azokat az információkat, amelyeket a beszedő a fogyasztói (ügyfelei) számlavezető bankjával közölni kíván. Például a felhatalmazási bizonylatok helyes kitöltését elősegítheti, ha a beszedő az „Egyéb közlendők” rovatban megadja a fogyasztó azonosító felépítését és fellelési helyét a számlán (szerződésen).

Mikor lépnek életbe az UGIRO Katalógusba bejelentett változások?

Az UGIRO Katalógusba a hónap közepi bejelentési határidőig megküldött változásokat tartalmazó új verzió a következő hónap első munkanapján lép érvénybe.

Mikor kapják meg a bankok az UGIRO Katalógus állományait?

A GIRO Zrt. az érvénybelépés előtt 1 héttel elküldi a klíringtagoknak az UGIRO Katalógus új verziójának adatait tartalmazó állományokat.

Mire való az UGIRO Katalógus banki adatokat tartalmazó állománya?

A csoportos fizetési módokat alkalmazó bankok fontosabb adatait tartalmazza. A csoportos átutalók innen tudhatják meg, hogy a címzett bank fogad-e csoportos átutalást, a csoportos beszedők megtudhatják, hogy mely bankban vezetett számlákra vonatkozóan fogadhatnak el felhatalmazást.

Mire való az UGIRO Katalógus beszedő adatokat tartalmazó állománya?

A csoportos beszedési megbízás fizetési módot alkalmazó számlatulajdonosok, jellemzően szolgáltatók fontosabb adatait tartalmazza. A kötelezettek (fogyasztók) bankjai innen tudhatják, hogy mely beszedőkre vonatkozóan fogadhatnak be felhatalmazást a számlatulajdonosaiktól.

Mire való az UGIRO Katalógus fiók adatokat tartalmazó állománya?

A beszedőknek az általuk befogadott felhatalmazás bizonylatokat el kell juttatniuk a kötelezett számlákat vezető bankba. Amennyiben a bankfiókba kell eljuttatni a bizonylatot, a beszedő a fiók adatokat tartalmazó állományból keresheti ki a számlaszám első 8 karaktere alapján a bankfiók nevét és címét.

Hogyan kell a Hitelesítő Táblát érintő változásokat bejelenteni?

A Hitelesítő Tábla változásait a Magyar Nemzeti Bank Bankműveletek igazgatóságának kell bejelenteni.

Mikor lépnek életbe a Hitelesítő táblába bejelentett változások?

A Hitelesítő Táblába bejelentett változásokat tartalmazó új verzió a következő hónap első munkanapján lép érvénybe.

Mikor kapják meg a bankok a Hitelesítő Tábla állományt?

Az MNB az érvénybelépés előtt 1 héttel elküldi a klíringtagoknak a Hitelesítő Tábla állományt.

Mit tartalmaz a Hitelesítő Tábla?

A Hitelesítő Tábla az összes érvényes bankkód-bankszervkódot tartalmazza, a hozzá tartozó bankfiók nevét és címét, VIBER-adatokat, valamint a BKR részvételre vonatkozó információkat.

Mire való a Hitelesítő Tábla?

A Bankközi Klíring Rendszer csak azokat a tranzakciókat számolja el, amelyekben a címzett számlaszám első 8 karaktere (bankkód+bankszervkód) érvényes, azaz megtalálható a Hitelesítő Táblában, valamint részt vesz a BKR-ben. A bankok (és a számlatulajdonosok) a Hitelesítő Tábla alapján előzetesen, indítás előtt ellenőrizni tudják a fizetési megbízásokban szereplő címzett számlaszámok érvényességét. A Hitelesítő Tábla azonosításra szolgáló adatait a honlapon (letölthető) Egyszerűsített Hitelesítő Tábla tartalmazza.

Mire való a GIROInstant átutalási limitösszeg és fizetési kérelem nyilvántartás?

A GIROInstant átutalási limitösszeg és fizetési kérelem nyilvántartás tartalmazza a klíringtagok és közvetett szereplők átutalás küldésre és fogadásra vonatkozó GIROInstant szerepkörét, valamint az általuk bejelentett, a jogszabályban meghatározott 10 millió Ft értékhatárt meghaladó küldési és fogadási limitösszegeket, valamint a fizetési kérelem kiegészítő szolgáltatásban betöltött szerepüket (küldés, fogadás). A fizetési kérelemre vonatkozóan ugyanez a dokumentum tartalmazza a GIROInstant kiegészítő szolgáltatás ügyfeleinek szerepköreit is.

Mikor publikálja a GIRO Zrt. a GIROInstant átutalási limitösszeg és fizetési kérelem nyilvántartást?

A GIRO Zrt. az érvénybelépés előtt 1 héttel, az UGIRO Katalógus állományokkal együtt küldi el a klíringtagoknak a GIROInstant átutalási limitösszeg és fizetési kérelem nyilvántartást, valamint ezt követően legkésőbb az érvénybelépésig honlapján is publikálja a dokumentumot.

Mi a teendő, ha az ügyfél felhatalmazásadatai változnak?

A kötelezett ügyfél bankjánál és a szolgáltatónál egyaránt regisztrált (létező) felhatalmazást

 • csak az ügyfél módosíthatja,
 • az ügyfél a módosítást csak a számlavezető bankjánál nyújthatja be,
 • a módosítás a felhatalmazás érvényességének a végére, valamint a felhatalmazás értékhatárára vonatkozhat. Minden egyéb (pl. fogyasztó-azonosító, számlaszám) módosítást csak a létező felhatalmazás törlésével és új felhatalmazás benyújtásával hajtható végre.
  A lejárt érvényességű felhatalmazás nem jelenti a felhatalmazás megszűnését / törlését, csak felfüggesztését.
  A szolgáltató a kötelezett bankjától kapott felhatalmazásmódosító tételekből értesül a változásokról.

Miért érzékeli a BKR azt, hogy a csoportos tranzakciók bázisazonosítója nem egyedi?

A bázisazonosító egyedisége – bár a számlatulajdonosok által a bankokhoz benyújtott csoportos megbízásokat érinti – nem minden esetben szűrhető ki a banki rendszerekben, ezért előfordul, hogy csak a Bankközi Klíring Rendszer által végzett ellenőrzés során derül ki.
Időnként előfordult, hogy az ügyfél által a számlavezető bankjához benyújtott és a bank által hibátlanként visszaigazolt csoportos megbízások tranzakcióit a BKR "nem egyedi bázisazonosító" hiba miatt (58-as hibakóddal) visszautasította.

A hibának két oka lehet:

 • Az egyik az, amikor az indító bank nem fordít figyelmet arra, hogy a bankközi elszámolásra indított csoportos tranzakciók bázisazonosítója egyedi legyen.
 • A másik eset az, amikor egy számlatulajdonos ugyanazon a napon több bankon keresztül indít csoportos átutalást és/vagy beszedést, és nem fordít kellő figyelmet arra, hogy a csoportos üzenetek tételeinek bázisazonosítóját teljes mértékben a szabványelőírásoknak megfelelően képezze.

A csoportos tranzakciók bázisazonosítójának egyediségéről a csoportos megbízás létrehozójának kell gondoskodnia.
A csoportos tranzakciókat egyedileg azonosító bázisazonosító csak akkor lesz egyedi, ha

 • a számlatulajdonos által (kezdeményező azonosító)
 • egy adott napon (összeállítási dátum) - összeállított csoportos üzenetek mindegyike
 • különböző sorszámmal (üzenet sorszám) - egy üzeneten belül a tételek mindegyike
 • egyedi sorszámmal (tétel sorszám) rendelkezik.

A bázisazonosító fent részletezett felépítéséből (kezdeményező azonosító + összeállítási dátum + üzenetsorszám + tételsorszám) következik, hogy a bázisazonosító sem a megbízás típusával (átutalás vagy beszedés), sem pedig a számlavezető bank kódjával nincs összefüggésben.

Figyelembe kell venni azt is, hogy mivel az összeállítási dátum a benyújtáskor érvényes elszámolási dátumnál max. 15 naptári nappal régebbi lehet, a bázisazonosítónak az elszámolási dátumot megelőző 15 napon belül kell egyedinek lennie (ez az ún. örökös egyediség előírás).

Kapcsolat