GIRinfO

A GIRinfO egyedülálló eszköz a hitelezési kockázatok csökkentésében, segítve a hitelezői ügyféladatbázisok minőségének javítását, illetve a járműfinanszírozással kapcsolatos információs igények kielégítését.

A GIRinfO szolgáltatás célja

A GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás célzottan a pénzügyi intézmények számára került kifejlesztésre, egyablakos kiszolgálást nyújtva különböző adatbázis-kezelők által működtetett adatbázisok biztonságos elérésére, segítve

 • a hitelezési kockázatok és az ebből eredő veszteségek csökkentését

 • a gyors hitelezési döntéshozatalt

 • a pénzmosás elleni küzdelmet

 • az ügyfelek (természetes és jogi személyek) megbízható beazonosítását

 • természetes személyek lakcímének és legfontosabb okmányainak ellenőrzését

A szolgáltatás igénybevételének előnyei:

 • egyetlen szerződéssel tesz elérhetővé különböző adatbázis-kezelők által működtetett adatbázisokat (egyablakos kiszolgálás)

 • az on-line rendszernek köszönhetően másodpercek alatt megérkezik a kért információ (az ingójelzálog-nyilvántartás kivételével)

 • minden ügyfél egységes díjszabás szerint, és a koncentrált lekérdezés tömegnek köszönhetően kedvező díjak mellett veheti igénybe a GIRinfO-t

 • a GIRinfO lekérdezések díjai utólag, havonta fizetendők, abban az esetben is, ha egy adott adatbázis üzemeltetője saját közvetlen szerződéses partnereinek csak előre feltöltött egyenleg keretéig nyújtja a szolgáltatását

 • dedikált Üzleti Ügyfélszolgálat és Help Desk segíti a felhasználókat, a GIRinfO segítségével a bankközi elszámolásforgalom zavartalan lebonyolításához kialakított, minden bankbiztonsági igényt is maximálisan kielégítő zárt hálózatán érhetők el olyan adatbázisok is, amelyek elérése egyébként csak nyílt hálózaton (interneten) keresztül biztosított

 • a GIRO Zrt. a GIRinfO által elérhető adatbázisok körét folyamatosan bővíti a szolgáltatás megjelölt céljainak maradéktalan teljesítése érdekében

 • tömeges adatlekérdezés lehetősége, akár fizikai adathordozón keresztül (informatikai fejlesztés nélkül) történő benyújtás mellett

ELÉRHETŐ ADATBÁZISOK - A BELÜGYMINISZTÉRIUM NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSÉÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGA ÁLTAL MŰKÖDTETETT ADATBÁZISOKBÓL LEKÉRDEZHETŐ ADATOK

Járműnyilvántartás adatok

Az adatbázis minden aktuális nyilvántartási adatot tartalmaz a Magyarországon forgalomba helyezett gépjárművekre vonatkozóan.

Elérhető adatok

 • tulajdonosi adatok
 • üzembentartói adatok
 • járműazonosító adatok
 • műszaki információk és motorszám
 • km óra állása és annak rögzítési időpontja
 • járműokmányok és hatósági igazolványok, bizonyítványok
 • tanúsítványok adatai
 • hatósági bejegyzések
 • körözés ténye

A lekérdezett adatokból hitelezési szempontból alapvető információk szerezhetők. A járműokmányok záradéka tartalmazza az adott gépjárműre vonatkozó opciós terheléseket, továbbá minden olyan korlátozást vagy tilalmat, amelyet forgalomrendészeti eljárás során rögzítettek. Amennyiben a gépjármű körözés alatt áll, úgy ennek ténye jelzésre kerül valamennyi lekérdezés-típus esetében.

Továbbá egy jogi személy tulajdonában lévő gépjárművek azonosító adatainak cégjegyzékszám alapján történő lekérdezésére (legfeljebb 100 db jármű találatig), valamint jogi személy tulajdonában lévő gépjárművek több cégjegyzékszám alapján történő csoportos vagy egy, 100 db-nál több gépjármű tulajdonosú cég gépjármű azonosító adatainak lekérdezésére is van lehetőség.

Törzskönyvi adatok a járműnyilvántartásból és az okmány-nyilvántartásból is lekérdezhetők. A járműnyilvántartásból történő lekérdezéséhez a gépjármű rendszámán kívül annak gyártmányára, vagy alvázszámára van szükség.

Okmány-nyilvántartás adatok

Az adatbázis alábbi nyilvántartási adataihoz biztosított a hozzáférés:

 • személyazonosító igazolvány
 • útlevél
 • vezetői engedély
 • gépjármű törzskönyv

Elérhető adatok

 • személyes- és okmányadatok
 • az okmány érvényességére vonatkozó információk
 • az okmánnyal kapcsolatos hatósági intézkedések oka és időpontja

Az adatbázis lehetővé teszi természetes személyek személyazonosságának ellenőrzését a természetes személy által bemutatott személyazonosító okmány, illetve a személy és az okmány adatait tartalmazó nyilvántartás adatainak azonnali, egyidejű összevetésével. Fontos tudni, hogy személyazonosságot minden olyan érvényes hatósági igazolvány igazol, amely tartalmazza a Nytv-ben meghatározott adatokat. Ilyen adattartalmú hatósági igazolvány a személyi igazolvány, az útlevél és a kártya formátumú vezetői engedély.

A teljes körű nyilvántartás nemcsak a magyarországi állandó lakosok, menekültek, bevándoroltak és letelepedettek adatait tartalmazza, hanem a határon túli magyar nemzetiségűek igazolványában foglaltakat is.

A lekérdezés történhet az okmány típusa és száma, vagy a természetes személy személyes adatai (név, anyja neve és születési adatok) alapján. A gépjármű törzskönyvi adatai az okmány-nyilvántartásból a törzskönyvszám ismeretében kérhetők le.

Személyi adat - és lakcímnyilvántartás adatok

Az adatbázisból a természetes személyek aktuális személyi – és lakcímadatai kérdezhetők le. A nyilvántartás segítségével a lakhelyet változtatott ügyfelek elérhetősége javítható, illetve adatbázis tisztítás végezhető.

Elérhető adatok

 • állandó lakcím
 • ideiglenes lakcím (tartózkodási hely)
 • személyes adatok

A rendszer a passzív állományba helyezett személyek személy- és lakcímadait is megjeleníti a passziválás okának megjelölésével, amely lehet pl. a lekérdezett személy végleges külföldre távozása, elhalálozása vagy magyar állampolgárságának megszűnése.

Az adatbázisban történő keresés kétféleképpen történhet:

 • a személyi azonosító jel (személyi szám), vagy
 • a keresett személy természetes azonosító adatainak megadásával

Arckép és aláírás adatok

Az okmány-nyilvántartásból lekérdezhetők a személyes okmányokban megtalálható arcképek és aláírások. Az okmányhoz tartozó arckép és aláírás ismeretében a manipulált okmányokkal történő visszaélések kockázata gyakorlatilag megszüntethető.

Elérhető adatok

 • a személyi igazolványban szereplő arckép és aláírás
 • az útlevélben szereplő arckép és aláírás

Az adatbázis tárolja az útlevelek és személyi igazolványok aláírásait és arcképeit. Kártya formátumú okmányok esetében az okmányon található aláírás és (színes) arckép kérdezhető le, míg régi formátumú okmányok esetében az okmányigénylő karton beszkennelt részletét lehet lekérdezni, amely tartalmazza az arcképet és az azon szereplő aláírást is. A válaszinformáció tartalma képformátum, amely jogszabályi előírás miatt - a többi tranzakciótól eltérően - nem nyomtatható/menthető, csak megtekinthető. Az okmány típusának és számának ismeretében az abban található fénykép és aláírás ellenőrzése azonnal megtörténhet.

MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA (MOKK) ÁLTAL MŰKÖDTETETT ADATBÁZISBÓL LEKÉRDEZHETŐ ADATOK

Ingójelzálog nyilvántartás adatok

A nyilvántartásából lekérdezhető, hogy egy adott bel- vagy külföldi magánszemély, cég vagy egyéb szervezet ingóságai szerepelnek-e jogügylet hitelfedezeteként. A nyilvántartásban rögzített adatok alapján az Adatbázis-kezelő tanúsítja:

 • a zálogkötelezett, az esetleges személyi kötelezett és a zálogjogosult személyi adatait
 • a biztosítékul lekötött zálogtárgy leírását
 • a biztosított követelés ranghelyét, jogcímét, legmagasabb összegét
 • járulékait és devizanemét, lejáratát
 • illetve a jelzálogjogra vonatkozó egyéb, a nyilvántartás szempontjából lényeges adatokat

Amennyiben a zálogkötelezett a nyilvántartásban nem szerepel, az Adatbázis-kezelő erről ad információt.

A GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel kérjük, keresse ügyfélkapcsolati kollégáinkat az info@mail.giro.hu email címen vagy a +36 1 428 5623 hívószámon.

Dokumentumok

GIRinfO Üzletszabályzat 2024.01.01.

Érvényesség kezdete: 2024-01-01

GIRinfO szolgáltatás leírása

Érvényesség kezdete: 2024-01-01

Kapcsolat