Éjszakai elszámolási mód - InterGIRO1

Az InterGIRO1 - éjszakai elszámolási mód keretében a Klíringtagok tárgynapi megbízásaikat az azt megelőző munkanap délutánjától legkésőbb a következő naptári nap hajnaláig, a BKR Üzletszabályzatában meghatározott időkeretben nyújthatják be. A megbízások elszámolása éjszaka történik meg.

Az InterGIRO1 - éjszakai elszámolás során a feldolgozás két szakaszban történik, a feldolgozás eredményéről az MNB részére bankközi pozíciómátrix készül. A késve (rendkívüli küldési szakasz során) benyújtott, illetve a fedezetlenül maradt megbízások elszámolására az elszámolási nap délelőttjén az MNB által adott fedezetigazolás alapján a második ciklusban kerül sor, melynek befejezése után újabb bankközi pozíciómátrix készül. Amennyiben minden megbízás rendben elszámolásra kerül az első ciklusban, második ciklusra nem kerül sor.

Az elszámolás során a GIRO Zrt. fedezetvizsgálatot hajt végre, és csak a fedezettel rendelkező megbízások elszámolását végzi el. A fedezetvizsgálatkor a GIRO Zrt. a Klíringtagok MNB-nél vezetett számláján rendelkezésre álló összeget és az MNB által biztosított napközbeni hitelkeret együttes összegét, valamint a feldolgozás során fogadott jóváírásokat veszi alapul.

Az elszámolási eredményeket – Klíringtagonként egy követelést és egy fizetési kötelezettséget – a GIRO Zrt. teljesítésre az MNB-nek átadja, és az MNB a Klíringtag számláján a kiegyenlítést végrehajtja.

Az InterGIRO1 - éjszakai elszámolás folyamatát és üzeneteit a BKR IG1 Szabvány kötetek tartalmazzák:

AZ INTERGIRO1 - ÉJSZAKAI ELSZÁMOLÁSI MÓD PLATFORMON TÁMOGATOTT FIZETÉSI MÓDOK

A Bankközi Klíring Rendszer (BKR) InterGIRO1 - éjszakai elszámolási mód platformján elszámolt fizetési megbízások közül kétféle megbízást különböztetünk meg:

a) egyedi pénzforgalmi megbízások

b) csoportos pénzforgalmi megbízások.

Az utóbbiak az ügyfelek csoportos (egy átutaló, több kedvezményezett, vagy egy beszedő, több kötelezett) fizetési megbízásaiból képzett egyedi bankközi tételek. (Az éjszakai elszámolási módban alkalmazható tranzakciótípusokat ld. fájlmellékletben.)

A csoportos megbízásokat azok a Klíringtagok nyújthatnak be, amelyek kezelésükre felkészültek, és az ezekre vonatkozó GIRO teszteket sikeresen végrehajtották, valamint a szolgáltatás igénybevételét írásban kezdeményezték.

Csoportos beszedések indítására jogosult Klíringtagok csak azon beszedők csoportos megbízásait továbbíthatják a Bankközi Klíring Rendszerbe, amelyeket korábban bejelentettek a GIRO Zrt.-nek nyilvántartásba vétel céljából.

KÖZVETLENÜL BEFOGADOTT CSOPORTOS MEGBÍZÁSI ÜZENETEK

Az elszámolásforgalmi szolgáltatás keretében a Klíringtagoknak lehetőségük van arra, hogy számlavezetett ügyfeleik részére engedélyezzék csoportos fizetési megbízásaik GIRO Zrt.-hez történő közvetlen benyújtását. A felhatalmazott bankszámla-tulajdonosok a Közvetlen Benyújtók.

A BKR-ben a következő fizetési megbízások közvetlen benyújtására van mód:

  • csoportos átutalási megbízás,
  • csoportos beszedési megbízás,
  • csoportos (postai) készpénz kifizetési megbízás.

A GIRO Zrt. Közvetlen Benyújtótól átvett bankközi megbízások feldolgozását a BKR-ben végzi el, míg az adott bankon, illetve intézményen belüli csoportos megbízásokat a Közvetlen Benyújtó számlavezető Klíringtagjához továbbítja.

A Közvetlen Benyújtó által benyújtott csoportos fizetési megbízások és a GIRO Zrt. által elkészített jelentések üzenetszabványait a BKR Szabványok III. kötete tartalmazza.

FELHATALMAZÁSOK KEZELÉSE

A csoportos beszedési megbízások teljesítésének feltétele, hogy a kötelezett felhatalmazást adjon a számlavezető bankjának, és erről a csoportos beszedési megbízást benyújtó számlatulajdonos (beszedő) is tudomást szerezzen. A hitelintézetek a kötelezettektől befogadott felhatalmazások adatait szabványos elektronikus üzenetek formájában továbbítják a Beszedőhöz, a GIRO Zrt. felhatalmazásokat közvetítő rendszerén és a Beszedő felhatalmazásközvetítő bankján keresztül. A felhatalmazások BKR-ben történő forgalmazásához tartozó üzenettípusokat, szabványokat, valamint az azonosítások és ellenőrzések szempontjait a BKR Szabványok III. kötete tartalmazza.

Csoportos beszedés

Számláinkat többféle módon rendezhetjük a szolgáltatók felé. Fizethetünk készpénzzel, sárga csekken, átutalhatjuk személyesen bankfiókban, telebankon, internetbankon vagy mobilapplikáción keresztül vagy akár csoportos beszedési megbízással felhatalmazhatjuk bankunkat, hogy engedje a szolgáltatónak, hogy meghatározott időszakonként (pl. havonta, negyedévente) beszedje a bankszámlánkról a fizetendő összeget. A csoportos beszedési megbízás az egyik legkényelmesebb és legolcsóbb módja a havi számlák és csekkek befizetésének. Ebben az esetben ugyanis a bankszámlánkról a szolgáltató felhatalmazásunk szerinti feltételek mentén automatikusan beszedi a fizetendő összeget. Tudjon meg többet a csoport beszedési megbízásról.

Kapcsolódó dokumentumok

BKR Üzletszabályzata 2024.01.01.

Érvényesség kezdete: 2023-12-31

BKR Díjszabályzata 2024.01.01.

Érvényesség kezdete: 2023-12-31

Az éjszakai elszámolási módban alkalmazható tranzakció típusok

Az éjszakai elszámolás során elszámolt tranzakciók visszakeresése igénybejelentés

BKR igénybejelentés a GIROHálón kiküldött IG1 állományok újraküldésére

BKR IG1 Szabvány I. kötet

BKR IG1 Szabvány II. kötet

BKR IG1 Szabvány III. kötet

A Hitelesítő Tábla 2019. július 1-től hatályos szerkezete

ICS IG1 Standards v3.1

GIROHáló

Kommunikációs hálózati szolgáltatás üzleti szolgáltatások számára

Bővebben

GIROLock

Hitelesítési szolgáltatás

Bővebben

GIROMail

A GIROHáló elektronikus üzenetküldő szolgáltatáseleme

Bővebben

GIROnline

Interneten keresztül végezhető gyors, kényelmes ügyintézés

Bővebben

Kapcsolat