GIRODirect

A bankok számlavezetett ügyfelei részére engedélyezett közvetlen benyújtás informatikai szolgáltatása.

A GIRO Zrt. a Bankközi Klíring Rendszer Üzletszabályzatában rögzített elszámolásforgalmi szolgáltatása keretében Klíringtagjainak lehetővé teszi, hogy számlavezetett ügyfeleik részére engedélyezzék a csoportos üzenetek GIRO Zrt.-hez történő közvetlen benyújtását a GIRODirect szolgáltatás igénybevételével.

A szolgáltatás keretében a GIRO Zrt. olyan informatikai rendszert biztosít az Ügyfélnek, illetve az Ügyfél szervezeti egységének, amelyen keresztül fizetési üzeneteiket közvetlenül a GIRO Zrt.-hez, illetve a Számlavezetőhöz tudják eljuttatni, továbbá a Számlavezetővel egyéb pénzügyi üzeneteket, üzenetváltásokat tudnak végrehajtani ellenőrzött módon.

Az informatikai rendszer központi szerepét ellátó egység (szerver) üzemeltetését a GIRO Zrt. látja el, az ügyfélprogram az Ügyfélhez, illetve az Ügyfél szervezeti egységéhez kerül telepítésre, a GIRODirect Üzletszabályzatban előírt feltételek teljesülése esetén.

A GIRO Zrt. a szolgáltatást díj ellenében végzi, amelyet a GIRODirect Üzletszabályzata tartalmaz. A GIRO Zrt. a GIRODirect szolgáltatásához Alvállalkozók bevonásával telefonos támogatási (Helpdesk), karbantartási és rendszerfrissítési (upgrade) szolgáltatást nyújt.

A GIRODirect szolgáltatás által biztosított fizetési forgalom biztonságos, ellenőrzött lebonyolításához igénybe kell venni a GIRO Zrt. GIROLock szolgáltatását. A GIRO Zrt. a szolgáltatást alapvetően a Magyar Államkincstár számlavezetett ügyfeleinek nyújtja és ajánlja, akik számára fizetési megbízások papíron, vagy elektronikus adathordózón való bejuttatása a számlavezetőhöz kiváltható egy korszerű és biztonságos informatikai megoldással.

A szolgáltatás keretében benyújtható tranzakciótípusokat és azok szabványos leírásait az Electra ügyfélprogram felhasználói kézikönyve tartalmazza.

A GIRO Zrt. alvállalkozó bevonásával munkanapokon 7:00–20:00 óra között az alábbi, hangrögzítésre kapcsolt telefonvonalon nyújt támogatást ügyfelei számára az ügyfélprogram felhasználói ismereteinek átadására, valamint műszaki és működési problémáinak megoldására: 06 (21) 24-24-100

BKR

A belföldi forint átutalások és beszedések bankközi elszámolását végzi el

Bővebben

GIROHáló

Kommunikációs hálózati szolgáltatás üzleti szolgáltatások számára

Bővebben

GIROLock

Hitelesítési szolgáltatás

Bővebben

Kapcsolódó dokumentumok

GIRODirect Üzletszabályzata 2020.07.01.

GIRODirect csatlakozás, igénybevétel díjai

Tájékoztató az internet alapú XS-Net kommunikációról

Tájékoztató a GSM alapú GIRODirect Plus kommunikációról

Kapcsolattartói adatlap

SSLVPN telepítési segédlet GIRODirect és Electra Archív ügyfelek részére, XS-Net kommunikációs csomaghoz v2.0

Kapcsolat